Overstappen? Verzekeringen, Energie & Telefonie

Aansprakelijkheidsverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Voordat u het weet doet u per ongeluk iets wat een ander schade berokkent en daarvoor bent u aansprakelijk. Daarnaast bent u als volwassene verantwoordelijk voor de gedragingen van uw kinderen en uw huisdieren. Indien u bijvoorbeeld een hond heeft en die bijt om een onverwacht moment een andere persoon dan bent u verantwoordelijk voor de schade. Een aansprakelijkheidsverzekering is een cruciale verzekering en de premie ten opzichte van het relatief grote risico is erg laag! Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen de schade die u -per ongeluk- aan andere mensen toebrengt. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan uw zoon die met een voetbal de ruit van de buren stuk schiet, of dat u een vaas omstoot bij uw vriend of vriendin. Vergelijk hieronder direct alle aansprakelijkheidsverzekeringen.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Wat is verzekerd binnen een aansprakelijkheidsverzekering? Standaard zijn verzekerd op een aansprakelijkheid verzekering: U en uw inwonende partner. Deze dient vaak geregistreerd te zijn. De met u in gezinsverband samenwonende personen. Uw ongehuwde, in Nederland wonende, kinderen tot 27 jaar. Uw ongehuwde, buiten Nederland maar binnen Europa wonende, kinderen tot 27 jaar. Logé die bij u verblijft. De oppas van minderjarige kinderen. Huishoudpersoneel voor zover het activiteiten betreft die voor u worden uitgevoerd. Wat is niet verzekerd binnen een aansprakelijkheidsverzekering? Op veel aansprakelijkheidspolissen zijn een aantal belangrijke uitsluitingen van toepassing. Dit zijn onder andere Geld, geldwaarden of cheques die u onder u heeft. Schade veroorzaakt door of met motorrijtuigen is altijd uitgesloten. Schade, direct of indirect, verband houdende met molest. Schade aan zaken die u onder opzicht heeft. U kunt hierbij denken aan zaken die u onder u heeft uit hoofde van huur-, huurkoop-, lease-, pacht- of erfpachtovereenkomsten. Dit noemt men ook wel opzicht. Schade aan zaken die u onrechtmatig onder u heeft. Schade aan motorrijtuigen, vaartuigen, caravans, vouwwagens en aanhangwagens die u onder u heeft. Schade, direct of indirect, verband houdende met atoomkernreacties. Schade, direct of indirect, verband houdende met seksuele mis- en gedragingen. Belangrijk is dat je de volgende tips goed onthoud. Deze handelingen zijn essentieel bij het voorkomen van extra kosten of problemen met je aansprakelijkheidsverzekering: Bewaar zoveel mogelijk bonnetjes en correspondentie. Maak van zoveel mogelijk zaken foto’s. Doe zoveel mogelijk om de schade te beperken. Erken nooit direct aansprakelijkheid, zoek alles eerst goed uit!

Meld je aan voor de nieuwsbrief